Hướng dẫn Index Google Stacking

1hPing June 3, 2024

Google Stacking là chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) sử dụng các nền tảng và dịch vụ của Google để tạo ra một hệ thống liên kết mạnh mẽ nhằm cải thiện xếp hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm. Google Stacking bao gồm sản phẩm của Google như Google Sites, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Photos.

Để index các liên kết Google Stacking, bạn cần có một Google Drive Folder đã mở quyền index. Trong bài viết này, mình đã chuẩn bị cho các bạn Folder của 1hPing đã được mở quyền index. Sau đây là hướng dẫn chi tiết để sao chép toàn quyền folder về Drive của bạn:

 1. Truy cập vào Link Script
 2. Xem và Cấp Quyền
  • Chọn REVIEW PERMISSIONS để xem thông tin về tính năng Copy Folder.
  • Chọn tài khoản Gmail mà bạn đang sử dụng và cấp quyền bằng cách nhấn Cho phép.
 3. Thực hiện Các Bước Sao Chép Folder
  • Bước 1: Dán link Google Drive Folder vào ô “Paste Folder URL” và nhấn Next. Mình đã chuẩn bị sẵn 1 Folder Drive mở full quyền index, bạn có thể lấy link tại đây.
  • Bước 2: Đặt tên cho thư mục, ví dụ “1hPing Index Drive” để dễ nhớ.
  • Bước 3:
   • Ở mục Permissions, tích vào ô Copy Permissions để lấy toàn quyền truy cập.
   • Ở mục Copy to, tích vào ô Root of My Drive để thư mục nằm trong tệp gốc của Drive.
  • Bước 4: Xem lại các thông tin và nhấn COPY FOLDER. Đợi một chút để hệ thống sao chép thư mục về Drive của bạn.
 4. Kiểm Tra và Index Các File
  • Sau khi sao chép thành công, mọi file bạn tạo trong folder này sẽ tự động được mở quyền index trên Google.

Lấy các liên kết từ những file này và submit index tại Tool Index 1hPing để hoàn tất quá trình.

  Share